Urząd Ochrony Judei, departament IX
Tajne, specjalnego przeznaczenia Jego Królewska Mość Herod I Wielki, tylko dla Waszych oczu Depesza wielbłądem ekspresowym

Nasz tajny współpracownik o kryptonimie Krzesiwo donosi z Betlejem, że wpadł tam na trop poszukiwanego listami gończymi Dziecięcia. Dziecię ukrywane jest przez antyjudejską opozycję w stajence na przedmieściu miasta, złożone w żłobie i przykryte dla niepoznaki sianem. Stajenki pilnują bojówkarze z organizacji terrorystycznej, przebrani za pastuszków. Nastroje ludności miejscowej krytyczne. Rozsiewane przez wrogie elementy pogłoski mówią o narodzinach Króla Żydowskiego. Nad stajenką wisi od dwóch dni gwiazda z ogonem, część mieszkańców Betlejem modli się w rynku, a część zabarykadowała się w domach, twierdząc, że nadchodzi koniec świata. Krążą plotki, że zwierzęta w stajence mówią ludzkim głosem. Nasz agent to potwierdza. Nie bacząc na niebezpieczeństwa, przekradł się pod ścianę szopy i słyszał, jak bydlęta rozmawiały między sobą. Wół mówił, że trzeba być cierpliwym, a osioł powiadał, iż wszystko da się przeprowadzić uporem. Baran natomiast był zdania, że trzeba iść głową do przodu. Dalszych relacji brak i obawiamy się, że nasz informator został zdemaskowany.

Sztab kryzysowy MSW do Króla:
Opracowano kilka scenariuszy działania 1. Ogłosić w Betlejem stan epidemii i zlikwidować wszystkie noworodki z powodów humanitarnych w celu zduszenia zarazy w zarodku i ochrony szerokich warstw ludności. 2. Zlikwidować wszystkie noworodki bez pretekstu i obciążyć potem dowódcę siepaczy winą za samowolę i przekroczenie kompetencji. Za karę przenieść go na wcześniejszą emeryturę albo wysłać na placówkę zagraniczną. 3. Nic nie robić i czekać na rozwój wydarzeń. Prosimy o pilne instrukcje.

Meldunek z przejścia granicznego w Nain
Stawiło się tutaj dzisiaj trzech Monarchów ze Wschodu w strojach paradnych. Dokumenty mają w porządku, wyposażeni są w paszporty dyplomatyczne. Twierdzą, że zmierzają za gwiazdą, która prowadzi ich do miejsca pobytu nowo narodzonego Króla Świata całego, któremu mają zamiar złożyć hołd i dary. Odmówili zapłacenia cła za mirrę, kadzidło i złoto. Komendant posterunku nie ośmielił się ich zatrzymać, wydał tylko na ich cześć ucztę, która odwlekła podróż. (W załączeniu rachunek za potrawy i napoje).

Depesza agencji prasowej Makabi
Nasz specjalny wysłannik z Betlejem donosi: urodziło się tutaj Dziecię imieniem Jezus, które według przepowiedni panować będzie w Jerozolimie. (Pieczątka cenzury: nie dopuszcza się do publikacji).

Herod do Oktawiana:
Patrioci judejscy na kolanach błagają Cię, Panie, o pomoc w stłumieniu rebelii finansowanej przez wrogie zagraniczne ośrodki.

Oktawian do Heroda:
W związku z trudną sytuacją nad Renem i ciężkimi stratami poniesionymi przez Warrusa w walkach z Germanami nie jesteśmy w stanie udzielić wam pomocy militarnej. Ale możecie liczyć na nasze wsparcie moralne.

Notatka Arystobula, brata Mariam, z narady u Heroda
Herod zabronił zapisywania swoich słów. Wszystkie rozkazy mają być wydawane ustnie. Jego zdaniem sytuacja jest poważna. Zagrożone są fundamentalne interesy państwa. Ponieważ Rzymianie odmówili wysłania do Betlejem legionów, skierować tam oddziały naszych siepaczy i wyrżnąć wszystkich chłopców poniżej drugiego roku życia. Sprawdzać akty urodzenia. W przypadku oporu rodziców karać najsurowiej. Wzmóc akcję propagandową dla przeciwdziałania zaślepieniu i ciemnocie.

Wyjaśnienie judejskiej akademii nauk
Gwiazda ogoniasta, która pojawiła się ostatnio na niebie i jest doskonale widzialna, szczególnie w okolicach Betlejem, stanowi naturalne zjawisko astronomiczne pojawiające się okresowo raz na 153 lata. Powstawanie takich gwiazd dostatecznie tłumaczy kosmologia ptolemejska – kiedy dźwigające na swych grzbietach cały świat słonie ostrzą sobie kły o pancerz żółwia, na którym stoją, wywołane tą czynnością iskry przemieszczają się po firmamencie. Przypisywanie tym iskrom jakiegokolwiek nadprzyrodzonego znaczenia jest objawem ciemnoty i zacofania.

Oświadczenie Stowarzyszenia Cyrkowców Judejskich
W związku z rozpowszechnianymi przez nieodpowiedzialne kręgi i koła pogłoskami, jakoby w Betlejem zwierzęta mieszkające w stajni, w której ukrywa się rodzina Józefa, mówiły ludzkim głosem, oświadczamy, że rzeczony Józef, podający się za stolarza, jest w rzeczywistości byłym cyrkowcem, który został usunięty ze stanowiska za nadużycia. W cyrku występował jako brzuchomówca. Wydarzenia w Betlejem są kolejnym szalbierstwem tego odszczepieńca.

Meldunek Hirkana, dowódcy oddziału siepaczy
Donoszę posłusznie, że zgodnie z rozkazem dokonałem z niezwykłą sprawnością akcji pacyfikacji niemowląt w Betlejem. Akcja zakończyła się sukcesem. Wyeliminowano 327 podejrzanych, w tym 84 dziewczynki (na wszelki wypadek). Strat własnych nie było. Niestety, z powodu wyjątkowego bałaganu w tutejszym urzędzie stanu cywilnego nie mogę stwierdzić, czy pomieniony Jezus był w tej grupie. Kierownik urzędu do czasu wyjaśnienia sprawy osadzony został w lochu.

Komunikat królewskiego biura prasowego
W związku z szerzonymi przez wiadome kręgi pogłoskami o dokonanej przez siły porządku rzekomej masakrze w Betlejem rzecznik tronu informuje, że w tym mieście doszło do ataków grupy młodocianych przestępców, których hersztem był małoletni Jezus z Nazaretu, na siedziby organów administracji i sił porządkowych. Rabowano sklepy i składy. Dysponujemy dowodami, że rozruchy wywołane zostały przez szpiegów i nasłańców króla Nabatei Aretasa IV, który próbuje zdestabilizować sytuację wewnętrzną w Judei. Sprzedawczycy i chuligani zostali ukarani z całą surowością prawa.

Sanhedryn do Heroda, poufne
Donosimy w największej tajemnicy, że w Świątyni pojawił się dziś Józef wraz ze swą żoną Maryją i dziecięciem imieniem Jezus. Kiedy w Miejscu Świętym ofiarowali je Panu, starzec Symeon padł przed dzieckiem na kolana, oznajmiając, że rozpoznał w nim Mesjasza. To samo zrobiła kobieta imieniem Anna. Następnie dziecko wraz z osobami towarzyszącymi zniknęło, zanim zdołaliśmy powiadomić organa policyjne.

Notatka służbowa
Pomimo zastosowania perswazji trzeciego stopnia doprowadzony Symeon odmówił zeznań i podpisania deklaracji lojalności, a następnie z premedytacją umarł. Wniosek o konfiskatę majątku w załączeniu.

List gończy
Poszukuje się Jezusa z Nazaretu, syna Józefa i Maryi. Rysopis: wzrost maluśki, znaków szczególnych brak. Poszukiwany ubrany jest w chustę z głowy matki. Uwaga: jest uzbrojony i niebezpieczny. Za informację prowadzącą do jego ujęcia wyznaczono nagrodę w wysokości 40 srebrników.

Egipskie Biuro Imigracji – decyzja
Na podstawie zeznań złożonych przez Józefa i Maryję, rodziców małoletniego Jezusa, biuro nie znalazło dostatecznych powodów do udzielenia pomienionemu azylu politycznego. Jezusowi przyznano natomiast, z powodów humanitarnych, prawo ograniczonego pobytu na terenie Egiptu. Jezusa i jego opiekunów skierowano do obozu uchodźców w Peluzjum.

Depesza agencji prasowej Makabi
Przywódca rozruchów, do jakich doszło niedawno w Betlejem, poszukiwany listami gończymi notoryczny przestępca Jezus z Nazaretu zbiegł tchórzliwie przed odpowiedzialnością za granicę. Celem wywołanej przez niego rebelii, w którą dała się wciągnąć grupka naiwnych, było zerwanie tradycyjnych więzów przyjaźni między Judeą i Rzymem oraz odseparowanie narodu judzkiego od wielkiej rodziny narodów imperialnych. Energiczne i zdecydowane działania naszego wspaniałego monarchy Heroda Wielkiego, który bez wahania wybrał mniejsze zło, położyły kres anarchii i zażegnały śmiertelne niebezpieczeństwo. (Pieczątka cenzury: dopuszcza się do publikacji). • Z greckiego, aramejskiego, hebrajskiego i łaciny przełożył i do druku podał

MACIEJ RYBIŃSKI